Info Korporat

Utama

Visi :

Agensi pusat yang unggul dalam Penyelarasan dan Pemantauan Pembangunan Negara

Misi :

Agensi Pusat Yang Memacu Pembangunan Negara Melalui Penyelarasan, Pemantauan, Pelaksanaan Dan Penilaian Dasar, Program Dan Projek Dengan Mengamalkan Tadbir Urus Yang Baik Dan Budaya Kerja Yang Kreatif, Inovatif Dan Berintegriti

Moto :

Struktur Visi & Misi